Træ er bæredygtigt

Bæredygtige byggematerialer

Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, vi har. Træer optager CO₂ under væksten og omdanner det til ilt. Træ oplagrer CO₂ både under væksten, og når vi bruger det til byggeri, møbler, mv. - man kan sige, at det kommer i CO₂-banken. Derved udledes der mindre CO₂ til klimaet, og vi mindsker risiko for klimaforandringer.

Træ har altid været brugt i byggeri. I forhold til beklædning af moderne byggeri må vi skelne mellem det træ, som vi imprægnerer med giftige stoffer og træ, der er imprægneret fra naturens side. Træ er et spændende materiale med mange muligheder. Der findes mange sorter og kvaliteter. Træ er et godt og holdbart byggemateriale. I moderne byggeri er træ ikke det mest almindelige materiale. Der bliver brugt store mængder af træ, der er imprægneret med giftige stoffer, som gør det problematisk ved bortskaffelse, og som afgiver giftige stoffer ved afgasning og udvaskning.

Kommer træet fra bæredygtigt skovbrug eller plantager er det en naturlig og vedvarende ressource, som kræver et minimum af energi at producere. Hver kubikmeter træ, der erstatter et andet byggemateriale, mindsker CO₂ udslippet med 1,1 ton i gennemsnit.

Ved at bruge træ som byggemateriale lagres CO₂ i byggeriet, og dette forsinker effekten på drivhuseffekten. Der bliver bundet ca. 0,9 ton CO₂ i træet, så hver kubikmeter træ sparer atmosfæren for i alt 2 ton CO₂.

Ved bortskaffelse kan træ brændes og indgå som varmeenergikilde.