Handelsbetingelser

Salgs- og handelsbetingelser

Disse regler gælder ved handel og samarbejde med Lolland Savværk ApS.


Hvornår gælder en aftale fra?
Når tilbud afgives pr. e-mail eller i telefonen, er der tale om en gældende aftale. Både mundtlige og skriftlige aftaler er bindende. Når et tilbud er sendt pr. e-mail til dig – og du accepterer det enten mundtligt eller skriftligt, anses aftalen for at være indgået. Et tilbud afgivet af Lolland Savværk ApS er bindende 10 dage efter, det er afgivet. Hvis du har indsigelser imod indholdet i tilbuddet, skal dette meddeles senest 5 dage efter, at du har accepteret tilbuddet. Disse ændringer skal ske, så snart du opdager dem – og de skal ske skriftligt pr. e-mail.  

Ændringer eller annullering af aftalen (ordren) kan kun ske, hvis Lolland Savværk Aps har sendt en skriftlig godkendelse. For yderligere henvises til Aftalelovens almindeligt gældende regler.

Betaling
Vi tager imod Dankort, Visakort, Mastercard og MobilePay.
Vi tager ikke kortgebyrer.
Beløbet hæves først fra dit kort, når varerne afsendes.

Hvilke regler gælder ved levering?  
Levering anses for sket, når varen er overgivet fra Lolland Savværk ApS til dig. Leveringen sker ”ab fabrik”. Det betyder, at leveringen har fundet sted, når enten ordren forlader Lolland Savværk ApS - eller når ordren er lastet til første fragtmand fra savværket. Samtidig med leveringen sker, overdrages ansvaret for ordren også fra Lolland Savværk ApS til dig. Fravigelser fra dette skal aftales på forhånd og skal være foretaget på skrift.  

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds med varen?
Hvis du er utilfreds med din ordrer, skal du henvende dig inden for 14 dage efter du har modtaget din levering til Lolland Savværk ApS.  

Returvarer
Du har 14 dages fuld retur ret – dog skal du give besked, inden du sender varen retur. Hvis din varer er specialfremstillet, så kan varen ikke tages retur. Alle omkostninger ved at sende varen retur, afholder du – med mindre andet er aftalt med Lolland Savværk Aps forud for returneringen.

Varerne sendes til: Lolland Savværk ApS, Vesterborgvej 3, 4953 Vesterborg.

Fortrydelsesret
Bestillinger hos Lolland Savværk ApS er omfattet reglerne om fjernsalg i dørsalgsloven. Det betyder, at du som kunde har 14 dages fuld returret.

Når du returnerer de købte varer, skal det ske i væsentligt samme stand og antal.

Du er på ingen måde forpligtet til at angive nogen grund til returneringen, men vi vil sætte pris på det, hvis du alligevel gør det. Uden tilbagemeldinger fra vore kunder er det svært for os at vide, hvor der skal sætte ind for at forbedre vort sortiment eller service.

Ved fortrydelse af købet får du refunderet hele det fakturerede beløb inklusiv fragt. Forsendelsesomkostninger i forbindelse med returneringen betales af kunden.

Tilbagebetaling af købssummen sker som tilbageførsel til kort eller som bankoverførelse, og du skal i forbindelse med bankoverførsel derfor oplyse om dit pengeinstituts navn og dit registrerings - og kontonummer. Vi overfører pengene til din konto inden for 7 arbejdsdage efter, vi har modtaget varerne fra dig.

Der er ingen krav om, at du skal returnere varerne i den originale emballage, men det er dit ansvar, at sørge for at varerne er forsvarligt beskyttet under transporten. Vi anbefaler dig derfor, hvis du er i tvivl om, du ønsker at beholde det købte, at du gemmer kasse og anden emballage.   

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes: 

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Ligeledes kan varer, som ikke er normale lagervarer, ikke fortrydes. Da vi er en ordreproducerende virksomhed, gælder det ligeledes ved større mængder af de forskellige dimensioner, som står på vores hjemmeside (ved større mængder forstås mere end 10 stk.). 

Hvilke regler er der for betaling?
Betalingen skal forfalde til betaling på forfaldsdagen angivet på fakturaen - hvis ikke andet er skriftlig aftalt. Hvis betalingen ikke finder sted rettidig, påløber der renter fra forfaldsdagen af det skyldige beløb med en rente på 1,0 % pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges rykkergebyr på 125,00 kr.  

Fragt
Varerne leveres som udgangspunkt med lastbil med sættevogn, som er udstyret med en medbringertruck eller med lastbil med kran.

Levering er altid til fortovskant.

Leveringspriserne står enten under det enkelte produkt eller oplyses ved forespørgelse. 

Da vi primært er en ordreproducerende virksomhed, oplyses leveringstider ved forespørgelse.

Vi leverer kun til brofaste øer i Danmark. Ved transport til øer kan du kontakte os, og vi vil undersøge muligheden for levering med vores transportør.

Hvem har ansvaret for mangler?
Når du modtager dine varer, skal du tjekke din ordrer for eventuelle fejl og mangler. Hvis du finder fejl, skal du inden 8 dage, give Lolland Savværk ApS skriftlig besked. Hvis dette ikke sker, kan du ikke senere påberåbe dig fejlen. Du skal desuden opbevare varerne med mangler, så Lolland Savværk ApS har mulighed for at besigtige varerne – og ikke får yderligere skade.

Lolland Savværk ApS kan afhjælpe manglen, omlevere eller efterlevere, hvis dette kan gøres uden urimelige udgifter for Lolland Savværk ApS.  

Hvad hvis varerne er forsinket?
Hvis der opstår forsinkelse, vil du få besked herom fra Lolland Savværk ApS, så snart der er udsigt til forsinkelse. Hvis varerne er væsentlig forsinket, har du mulighed for at kræve, at aftalen bliver gennemført til en ny leveringsdato. Du kan også annullere ordren.  

Hvordan er produktansvaret?
Hvis en fejl, skader eller slitage er opstået direkte eller indirekte som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb, er Lolland Savværk ApS ikke ansvarlig. Når fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget, skal der gives besked til Lolland Savværk ApS inden for rimelig tid. Derudover gælder reglerne i Produktansvarsloven.  

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Lars Christensen på
lollandsav@gmail.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning via normal dialog, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg


www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-kommissionenes online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Ansvarsfraskrivelse
Lolland Savværk ApS fraskriver sig ethvert ansvar for: Tastefejl i tekster/priser, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, fejlbestillinger, force majeure samt skader ved anvendelse af produkter. 

Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr og mailadresse

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Lolland Savværk ApS og opbevares i maks fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og forhandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.losa.dk er Lars Christensen.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på lollandsav@gmail.com

Den klassiske Force Majeure
Lolland Savværk ApS kan ikke være ansvarlig, hvis forsinkelse eller manglende levering sker grundet force majeure.

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 26/4-2022