CO2

Hvorfor hjælper det klimaet at bruge træ?

Træ er et lager for CO2 i form af kulstof. I 1 m3 træ er bundet kulstof fra cirka 1 ton CO2. Hvis vi bruger træ til huse, broer, møbler, papir osv. vil kulstoffet være holdt borte fra atmosfæren, så længe træprodukterne eksisterer. Man regner med at vi i Europa har ophobet omkring 60 millioner ton kulstof i træprodukter. Brug af træ har flere fordele for klimaet:

  • Træting har et langt liv. Den gennemsnitlige levetid varierer mellem 2 måneder for aviser og 75 år for bygningstræ.
  • Træting kan oftest genbruges. Sker det, bliver kulstoffet bundet i de nye ting. Til sidst kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi.
  • Træ kan erstatte byggematerialer som beton, stål, aluminium og plastik som er energikrævende at producere.

 

Her er et eksempel:

Hvis vi bruger 1 m3 træ til et hus, så sparer vi atmosfæren for 1 ton CO2. Det er bygget ind i træet som kulstof.

 

Hvis vi bruger 1 m3 træ i stedet for 1 m3 beton, stål, plastik eller aluminium, som det koster energi at producere, sparer vi yderligere atmosfæren for i gennemsnit 1 ton CO2. 

 

I alt sparer vi atmosfæren for 1 ton CO2 + 1 ton CO2 = 2 ton CO2 ved at bruge 1 m3 træ til byggeri.

 

Til sammenligning svarer 1 ton CO2 til udslippet fra 430 liter benzin.